پوشش های مقاوم به خوردگی

پوششهای مقاوم به خوردگی

کاربردها
صنایع نفت، گاز، آب آشامیدنی و دیگر صنایع (3”-56”)

استاندارد
1. رنگهای اپوکسی
ANSI/AWWA C210-2008 سیستمهای پوشش اپوکسی مایع برای داخل و خارج خطوط لوله فولادی
API RP 5L2-2002
DEP 31.40.30.35-Gen-2005
SY/T 0457-2010 استاندارد فنی پوشش داخلی اپوکسی برای خطوط لوله فولادی
SY/T 6854-2012 استاندارد فنی پوشش خارجی اپوکسی برای خطوط لوله فولادی دفنی
HG/T 4337-2012 رنگهای اپوکسی مایع غیر حلال برای خطوط لوله آب فولادی
2. PE
DIN 30670-2012 پوششهای پلی اتیلنی برای لوله های فولادی و اتصالات- نیازها و آزمایشها
ISO 21809-1-2011 مشابه استاندارد BS EN ISO 21809-1-2011
DIN EN ISO 21809-1-2011 CSN EN ISO 21809-1-2012 DS/EN ISO 21809-1-2011 NF A49-721-1-2012 صنایع نفت و گاز- پوششهای خارجی خطوط لوله دفنی و زیر آبی استفاده شده در سیستمهای حمل و نقل- بخش 1: پوششهای پلی الفین (PE سه لایه و PP سه لایه)
ISO 21809-4-2009 مشابه استاندارد BS ISO 21809-4-2009 صنایع نفت و گاز- پوششهای خارجی برای خطوط لوله دفنی و زیر آبی استفاده شده در سیستمهای انتقال خطوط لوله—بخش 4: پوششهای پلی اتیلن (PE دو لایه)
ANSI/AWWA C215-2010 پوششهای پلی الفین اکسترود شده برای خارج خطوط لوله آب فولادی
CAN/CSA Z245.21-2010
NF A49-711-1992
NF A49-710-1988
NACE-RP0185-1996
SY/T 0413-2002
GB/T 23257-2009 پوشش پلی اتیلن برای خطوط لوله فولادی دفنی

3. FBE
ANSI/AWWA C213-2007 پوشش اپوکسی به هم پیوسته برای داخل و خارج خطوط لوله آب فولادی
CSA Z245.20 SERIES-10-2010 پوششهای خارجی مورد استفاده در پلنت برای لوله فولادی
ISO 21809-2-2007 مشابه استاندارد BS EN ISO 21809-2-2007 DIN EN ISO 21809-2-2008 CSN EN ISO 21809-2-2008 DS/EN ISO 21809-2-2008 NF A49-721-2-2009 صنایع نفت و گاز- پوششهای خارجی بری خطوط لوله دفنی و زیر آبی استفاده شده در سیستمهای انتقال خط لوله- بخش 2: پوششهای اپوکسی به هم پیوسته
NACE RP 0394-2002
API RP 5L9-2001
API RP 5L7-1988
DEP 31.40.30.32-Gen-2011
SY/T 0442-2010 مشخصات فنی داخلی اپوکسی به هم پیوسته برای خط لوله فولادی
SY/T 0315-2013 مشخصات فنی خارجی اپوکسی به هم پیوسته برای خط لوله فولادی
GB/T 18593-2010 رنگهای مقاوم به خوردگی پودرهای پوشش اپوکسی به هم پیوسته
Q/SY 1038-2007
Q/CNPC 38-2002